Introductie Print E-mail

De partners binnen de brede school “De Weide”

In de brede school participeren:

 • Openbaar basisonderwijs
 • Oecumenisch (christelijk) basisonderwijs
 • Kinderopvang Purmerend
 • SPURD
 • Stichting Odion: gehandicapten zorg
 
bredeschool_ontwer_200pxh

De missie van de brede school “De Weide”

Brede school “De Weide” is een plek waar kinderen,  jongeren, volwassenen en personeel zich veilig en gewaardeerd voelen en waar integratie en samenwerking als vanzelfsprekend wordt gezien.

De doelstellingen van de brede school “De Weide”

De brede school “De Weide” ziet als haar taak het opvoeden van en onderwijzen aan kinderen en jongeren met of zonder handicap.
Iedere partner heeft zijn eigen taak en doelgroep met daar omheen een eigen organisatie. De fysieke nabijheid van bovengenoemde partners biedt de mogelijkheid een samenwerking aan te gaan.

De brede school “De Weide” wil ook een wijkfunctie  hebben waar alle kinderen en jongeren, ouders en andere buurtbewoners gebruik kunnen maken van het aanbod. Het gebouw van de brede school zal gedurende de hele dag en avond in gebruik zijn.

De brede school “De Weide” = de Vreedzame School

De brede school wil een gemeenschap zijn waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin iedereen op een positieve manier met elkaar om gaat. Met het programma (trainingen en lessen) van de Vreedzame School leren de kinderen, de leerkrachten en de begeleiders hoe je met conflicten kunt omgaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie.

Het doel van de Vreedzame School:
 • De brede school als een gemeenschap waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt
 • conflicten beter oplossen
 • geen geweld, noch fysiek, noch verbaal
 • meer verantwoordelijkheid bij de kinderen
 • verbeteren van het groepsklimaat
 • betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen