De partners Print E-mail
De volgende vijf partners vormen tezamen de brede school "De Weide"


Basisscholen in de brede school:


Binnen de brede school neemt het openbaar onderwijs en het oecumenisch onderwijs een belangrijke plaats in:

Het openbaar basisonderwijs:

“De Weidevogels”
valt onder het Openbaar Schoolbestuur, Gemeente Purmerend

Klik hier voor meer informatie.

Het oecumenisch basisonderwijs:

“De Venne”
valt onder de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland

Klik hier voor meer informatie

Beide scholen hebben, binnen de doelstellingen van de brede school, hun eigen identiteit en onderwijskundig beleid.

De scholen zijn geopend van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag is de school geopend tot 12.15 uur.
De tussen de middag opvang is van 12.00 tot 13.15 uur. Dit kost € 1,50 per dag.
Kinderopvang Purmerend


Kinderopvang Purmerend is een professionele en initiatiefrijke kinderopvang-organisatie. In Brede School De Weide verzorgt het de opvang van de volgende leeftijdscategorieën;

Kinderopvang van 0 – 4 jaar bij kinderdagverblijf De Vlindertuin.
Kinderdagverblijf De Vlindertuin is geopend van 07.00 tot 18.30 uur.

Peuteropvang voor kinderen van 2 - 4 jaar in peuterspeelzaal Het Lieveheersbeestje.
Het Lieveheersbeestje hanteert de volgende tijden:

- ’s morgens brengen tussen 08.30 en 09.00 uur
- ’s morgens ophalen tussen 11.15 en 11.30 uur
- ’s middags brengen tussen 12.30 en 13.00 uur
- ’s middags ophalen tussen 14.45 en 15.00 uur

   op woensdagmiddag is er geen peuterspeelzaal

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar bij De Hooiberg.

BSO De Hooiberg is geopend van 07.15 tot 8.30 uur en van 15.00 tot 18.30 uur.
Op woensdag is de opvang geopend van 12.15 tot 18.30 uur.

Klik hier voor meer informatie.
Sample Image
Spurd


Het gymnastieklokaal kan buiten onderwijstijden bij Spurd worden gereserveerd voor sportieve activiteiten door zowel verenigingen, particulieren en/of overige organisaties.  Neem contact op met Spurd om despurd mogelijkheden hiertoe te bespreken! 

Spurd wil scoren met sport! Kijk op de website van Spurd voor informatie over sportmogelijkheden in Purmerend bij Spurd en bij andere sportaanbieders. Sportieve recreatie kan in het Spurd-Leeghwaterbad, maar ook tijdens diverse sport- en spelactiviteiten van Spurd.

Klik hier voor meer informatie.

 

 Stichting Odion: “De Boomgaard”


Stichting Odion helpt volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking om een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Het credo van Odion is: met zorg het gewone leven ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie.
odion